Skip to content

Doktora

Semra Aydın: Paralel Veri İşleme Teknikleri Kullanılarak Silindirik Metal Nesnelerin Yüzey Hatalarının Gerçek Zamanlı Olarak Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ocak 2019

Adem Tekerek: Web Tabanlı Saldırı Önleme Amaçlı Yeni Bir Gerçek Zamanlı Web Uygulaması Güvenlik Duvarı Algoritmasının Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Kasım 2016

Murat Dörterler: Taşıtlar Arası İletişimde Yapay Zekâ Temelli Konum Kestirimi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Temmuz 2013

Murat Dener: Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güvenli Bir Veri Bağı Katmanı Protokolü Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ekim 2012

Meral Özarslan Yatak: Fotovoltaik Beslemeli Aralıklı Tip - 2 Bulanık Mantık Denetleyicili iki Kademeli Dönüştürücünün Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2012

Cemal Gemci: Yapay Zeka Temelli Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Şubat 2010

Fecir Duran: Endüstriyel Çamaşır Makinelerinde Anahtarlamalı Relüktans Motorunun Kullanılması ve Sistemin Zeki Denetimi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2008

Nursel Yalçın: İlköğretim birinci sınıf öğrencilerine konuşma tanıma teknolojisi yardımıyla ilkokuma yazma öğretimi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2006

Raif Bayır: Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Marş Motorlarında Hata Teşhisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2005

İsmail Atacak: Sinirsel Bulanık Denetimli Kesintisiz Güç Kaynağı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2005

Mahir Dursun: Anahtarlamalı Relüktans Motorla Su Pompası Tahriki, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002. (İkinci Danışman)

Aslıhan Tüfekçi: Bilgisayar Destekli Öğretim için Uzman Sistem Tabanlı Bir Kabuk Programın Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2002.

Aydın Çetin: Bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun Hibrid Gözlemci ile Pozisyon Algılayıcısız Çalıştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002. (İkinci Danışman)

Ömer Deperlioğlu: Bir Anahtarlama Kipli Konvertörün Sinirsel-Bulanık Denetimi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2001. (İkinci Danışman)