Skip to content

BAP Projeleri

1.  Sinirsel Bulanık Mantık Denetimli Kesintisiz Güç Kaynağının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2001-11,  ( Proje Yürütücüsü ).

2. Yapay Zeka Denetimli Bir Aktif Güç Filtresinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2002-30, ( Proje Yürütücüsü )

3. Personel Tanıma Sistemlerinde Parmak İzinin Kullanımı ve Parmak İzi Analiz Programının Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2003-04, ( Proje Yürütücüsü ).

4. Yapay Zeka Teknikleri Kullanarak Marş Motorlarında Hata Teşhisi İçin Bir Prototip Geliştirme, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2003-05, ( Proje Yürütücüsü ).

5. GUNT RT 512 Sıvı Seviye Kontrol Cihazının Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2004-05, (Proje Yürütücüsü).

6.  Yapay Zeka Tekniği İle Konuşmacıya Bağımlı Türkçe Ayrık Sözcük Tanıma, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 25/2004-08, ( Proje Yürütücüsü ).

7.  Endüstriyel Çamaşır Makinesi İçin Evirici Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi,  Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2005-33, ( Proje Yürütücüsü ).

8.  Üniversite Bünyesinde Paralel Hesaplama Yapabilecek Bir Küme Bilgisayar Sistemi Kurma ve Bu Sistemi TR-Grid Altyapısına Ekleme, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2006-06, ( Proje Yürütücüsü ).

9.  KOBİ’lere Yönelik Ürün Kodlama Sistemi ve Yazılımı, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2007-08, ( Proje Yürütücüsü ).

10. Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemler İçin Adaptif Bir İnvertör Tasarımı ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2007-32, ( Proje Yürütücüsü ).

11. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda DOS Saldırılarına Dayanıklı bir MAC Protokolü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2010-4. ( Proje Yürütücüsü ).

12. Tasarsız Taşıt Ağları İçin Gerçek Zamanlı Uygulamalara Yönelik Test Ortamının Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2010-5. (Proje Yürütücüsü ).

13.  GPRS Temelli Sulama Sistemi Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2011-47 ( Proje Yürütücüsü ).

14.  Görsel Algı ile Elde Edilen Fizyolojik Sinyallerin İşaret İşleme Teknikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 07/2012-29 ( Proje Yürütücüsü ).