Skip to content

EE-201 Devre Analizi-I


Giriş                                                                      
Temel kavramlar ve nicelikler
Dirençli Devreler
             Ohm Kanunu
             Kirchhoff Kanunları
             Tek Gözlü Devreler
             Tek Düğüm Çiftli Devreler
             Direnç Birleştirme
             Bağımlı Kaynaklı Devreler
Temel Analiz Teknikleri
             Düğüm Analizi
             Çevre Analizi
İşlemsel Yükselteçler
Diğer Analiz Teknikleri
            Süper pozisyon
            Thevenin teoremi
             Norton teoremi
Enfazla Güç Aktarımı
Kapasitans ve Endüktans
Devrelerin Geçici Durum Çalışması
            Birinci dereceden devreler (Diff.Denk Yaklaşımı)
            Birinci dereceden devreler (Adım adım yaklaşım)
            İkinci dereceden devreler

-----------------------------------------------------------

Ders Kitabı:
Basic Engineering Circuit Analysis                           
Yazarlar:  J. Irwin, R. Nelms                                      

Türkçe Baskısı:
Temel Mühendislik Devre Analizi, (Nobel Yayınevi)