Skip to content

EE-201 Devre Analizi-I

Giriş                                                                      
Temel kavramlar ve nicelikler

Dirençli Devreler
             Ohm Kanunu

             Kirchhoff Kanunları

             Tek Gözlü Devreler

             Tek Düğüm Çiftli Devreler

             Direnç Birleştirme

             Bağımlı Kaynaklı Devreler

Temel Analiz Teknikleri

             Düğüm Analizi

             Çevre Analizi

İşlemsel Yükselteçler

Diğer Analiz Teknikleri

            Kaynak Dönüşümü, Süper pozisyon

            Thevenin teoremi

             Norton teoremi

Enfazla Güç Aktarımı

Kapasitans ve Endüktans

Devrelerin Geçici Durum Çalışması

            Birinci dereceden devreler (Diff.Denk Yaklaşımı)

            Birinci dereceden devreler (Adım adım yaklaşım)

            İkinci dereceden devreler

Sınav Notları

-----------------------------------------------------------

Ders Kitabı:
Basic Engineering Circuit Analysis                           
Yazarlar:  J. Irwin, R. Nelms                                      

Türkçe Baskısı:
Temel Mühendislik Devre Analizi, (Nobel Yayınevi)