Skip to content

Dijital Elektronik (Azerbaycan.I.Uni.)

Sayı Sistemleri

Kodlama ve Kodlar

İkili Mantık

Bool Cebri

Karnaugh Haritaları

Kodlayıcılar Kod Çözücüler (Encoders, Decoders)

Çoklayıcılar, Tekleyiciler (Multiplexers, Demultiplexers)

Aritmetik İşlem Devreleri

Ardışıl Devreler (Sequential Circuits)

Sayıcılar (Counters)

Kaydediciler (Registers)

Bellekler (Memories)