Skip to content

Yüksek Lisans

Baha Şen: Yüksek Performanslı Bir Desen Haritalama Algoritmasının Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 1998.

Hakan Tüzün: Yüksek Öğretim Kurumlarında Ders İçeriğinin Web Tabanlı Olarak Aktarılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1999.

Salih Görgünoğlu: PWM Modülasyonu Kullanarak Üç Fazlı Bir Asenkron Motorun Hız Kontrolu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2000.

Fecir Duran: PIC Mikrodenetleyicisi ile DC Motor Hız Kontrolu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2001.

Zafer Güney: Eğitim Amaçlı Bulanık Mantık Denetleyicisi Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2002.

Ahmet Yüksek: Bulanık Mantık Denetimli Anahtarlamalı Güç Kaynağı Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002

Hakan Şimşek: PIC Denetimli Statik Gerilim Düzenleyici Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2002

Meral Ozarslan: GUNT RT 512 Sıvı Seviye Denetim Cihazının Bulanık Mantık Denetleyici ile Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Cahide Erpolat: Java Programlama Dilinin Bilgisayar Destekli Öğretimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

Semra Aydın: Bir Programın Uzaktan Erişim Metodu İle Ağ Üzerinde Birden Fazla Bilgisayarda Çalıştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Serdar Derici: GPRS ile Sistem Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

Murat Bayram: Elektronik Kart Temelli Olarak Otopark Otmasyonunun Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2007.

Murat Dener: KOBİ'lerde Kapasite İhtiyaç Planlaması İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü , Haziran 2008

Murat Dörterler: KOBİ’lerde Üretim Kaynakları Planlaması İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü , Haziran 2008

Ali Uysal: Elektroliz Yapmak için Bulanık Mantık Denetimli Senkron Buck Dönüştürücü Tasarımı, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Aralık 2009

Emel Kaçar: Fotovoltaik Sistemler için Tek Fazlı Bir Inverter Tasarım ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2010

Adem Tekerek: Kurumsal Yapılar için Web İçerik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2010

Mutlu Yapıcı: Genetik Algoritma Kullanılarak Ders Çizelgeleme Yazılımının Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Haziran 2012

Osamah Taher: Bulut Bilişim Platform ve Yazılım Hizmetlerini Dağıtmak için Web-Tabanlı Sanal Laboratuvar Tasarımı, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2013

Piro Pamukçu: Dizel Motor Yakıt Enjeksiyon Sistemi Test Cihazinin Elektronik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2014

Zhupar Yechshzhanova: Bilgisayar Destekli Öğretim ve Mobil Öğretim için Geometri Dersinin İçeriğinin Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2014

Oğuzhan Akyıldız: Mobil Araçlar için GPS Bilgisi Olmaksızın Öz Navigasyon Sistemi Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018