Skip to content

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ

KONULAR:

1. Yapay Zekaya Giriş

2. Yapay Zeka Teknikleri

3. Bulanık Mantığa Giriş

4. Bulanık Kümeler

5. Bulanık İlişkiler

6. Bulanık Çıkarım

7. Bulanık Mantık Sistemi Elemanları

8. Bulanık Denetleyici Modelleri

9. Bulanık Mantık Denetleyici Tasarımı

10. BMD Uygulamaları

Ödev-1

Sunu Ödevi

Final Odevi