Skip to content

DPT Projeleri

1. Anahtarlamalı Relüktans Motoru Kullanan Zeki Denetimli Endüstriyel Çamaşır Makinesi Prototipi Geliştirme, No: 2003K120470, 2006. (Proje Yürütücüsü)