Skip to content

TÜBİTAK Projeleri

Yapay Zeka Temelli Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TEYDEB Proje No:7100885. (Danışman)