Skip to content

Ulusal Dergiler

M. Alçı, and Ö.F. Bay, "IBM PC için EPROM Programcısı", Erciyes Üni. Fen. Bil. Dergisi,c.8, no.1, s.1391-1403, Mayıs. 1992.

Ö.F. Bay and Ş. Demirbaş. “A Matlab Toolbox To Design And Analysis a Fuzzy Logic Controlled Brushless DC Motor Servo System”, Journal of Polytechnic, vol.1, no.3-4, pp.19-26, 1998.

Ö.F. Bay, “Fuzzy Control of a Field Orientation Controlled Induction Motor”, Journal of Polytechnic, vol.2, no.2, pp.1-9, 1999

Ö. F. Bay ve Çetin Elmas, “Fuzzy Logic Based Modelling of Inductance Variation of The Switched Reluctance Motor” Journal of Polytechnic, vol.2, no.3, pp.1-6, 1999

Ö. F. Bay, “Anahtarlamalı Relüktans Motorun Sayısal Sinyal İşlemcisi Tabanlı Bulanık Kontrolu”, Politeknik Dergisi, c.2, no.3, s.7-21, 1999

Ö. F. Bay and Hakan Tuzun, “ Yüksek Öğretim Kurumlarında Ders İçeriğinin WEB Tabanlı Olarak Aktarılması-I” , Politeknik Dergisi, c.5, no.1, s.13-22, 2002

Ö. F. Bay and Hakan Tuzun, “ Yüksek Öğretim Kurumlarında Ders İçeriğinin WEB Tabanlı Olarak Aktarılması-I” , Politeknik Dergisi, c.5, no.1, s.23-33, 2002

U. Fidan, Ö. F. Bay, “Bulanık Mantık Tabanlı Mikrodenetleyicili Sıcaklık Denetim Sistemi” , Politeknik Dergisi, c.5, no.2, s.121-127, 2002

Ö. F. Bay, S, Görgünoğlu, “8051 Ailesi Mikrodenetleyici Eğitim Setinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Politeknik Dergisi, c.5, no.3, s.195-207, 2002

Ö. F. Bay, İ. Atacak " Bir Fazlı Güç Faktörü Düzeltmeli Kesintisiz Güç Kaynağı Tasarımı”, Politeknik Dergisi, c.6, no.2, s.433-444 2003

Ö. F. Bay, İ. Atacak, “Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağının Tasarımı”, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c.8, no.3, s.41-48, 2004.

Ö. F. Bay, İ. Atacak, “Sinirsel Bulanık Denetleyici Kullanarak Bir Anahtarlamalı Güç Kaynağında Güç Faktörü Düzeltimi ”, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, c.18, no.3, s.421-437, 2005.

A.Tekerek, Ö. F. Bay, " Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi ”, Politeknik Dergisi, c.12, no.2, s.85-91, 2009

C. Ünal,  Ö. F. Bay, "Java Programlama Dili’nin Bilgisayar Destekli Öğretimi ”Bilişim Teknolojileri Dergisi, c.2, no.1, s.1-14, 2009.

Ö.F. Bay, M. Dener, M. Dörterler,”KOBİ’lere Yönelik Ürün Kodlama Sistemi Ve Yazılımının Geliştirilmesi”, e-journal of NWSA, 2009

 Ö. F. Bay, S. Görgünoğlu "Düşük Maliyetli 8-bitlik Mikrodenetleyici Kullanarak 3 Fazlı İndüksiyon Motor Hız Denetleyicisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Politeknik Dergisi, c.12, no.3, s.143-150, 2009

M. H Baturay, Ö. F. Bay, Uzaktan Öğretimi Tercih Eden Öğrencilerin Demografik Özellikleri, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. No: 13, 17-26, 2009

Ö.F.Bay, A. Uysal, Fotovoltaik Beslemeli Bulanık Mantık Denetimli Senkron Alçaltıcı Tip Dönüştürücünün Gerçekleştirilmesi, Politeknik Dergisi, cilt.”15, sayı.1, 2012

O. Taher, Ö. F. Bay, Bulut Bilişim Platform ve Yazılım Hizmetini Dağıtmak için Web-tabanlı Sanal Laboratuvar Tasarımı, Politeknik Dergisi, cilt.”16, sayı.2, 2013

M. Dorterler, Ö.F. Bay, Tasarsız Taşıt Ağları İçin Gerçek Zamanlı Uygulama Test Ortamının Geliştirtilmesi, Politeknik Dergisi, cilt.16, sayı.2, 2013