Skip to content

Ulusal Dergiler

 1. M. Alçı, and O.F. Bay, "IBM PC için EPROM Programcısı", Erciyes Üni. Fen. Bil. Dergisi,c.8, no.1, s.1391-1403, Mayıs. 1992.
 2. O.F. Bay and Ş. Demirbaş. “A Matlab Toolbox To Design And Analyse A Fuzzy Logic Controlled Brushless Dc Motor Servo System”, Journal of Polytechnic, vol.1, no.3-4, pp.19-26, 1998.
 3. O.F. Bay, “Fuzzy Control of a Field Orientation Controlled Induction Motor”, Journal of Polytechnic, vol.2, no.2, pp.1-9, 1999
 4. O. F. Bay ve Çetin Elmas, “Fuzzy Logic Based Modelling of Inductance Variation of The Switched Reluctance Motor” Journal of Polytechnic, vol.2, no.3, pp.1-6, 1999
 5. O. F. Bay, “Anahtarlamalı Relüktans Motorun Sayısal Sinyal İşlemcisi Tabanlı Bulanık Kontrolu”, Politeknik Dergisi, c.2, no.3, s.7-21, 1999
 6. O. F. Bay and Hakan Tuzun, “ Yüksek Oğretim Kurumlarında Ders İçeriğinin WEB Tabanlı Olarak Aktarılması-I” , Politeknik Dergisi, c.5, no.1, s.13-22, 2002
 7. O. F. Bay and Hakan Tuzun, “ Yüksek Oğretim Kurumlarında Ders İçeriğinin WEB Tabanlı Olarak Aktarılması-I” , Politeknik Dergisi, c.5, no.1, s.23-33, 2002
 8. U. Fidan, O. F. Bay, “Bulanık Mantık Tabanlı Mikrodenetleyicili Sıcaklık Denetim Sistemi” , Politeknik Dergisi, c.5, no.2, s.121-127, 2002
 9. O. F. Bay, S, Görgünoğlu, “8051 Ailesi Mikrodenetleyici Eğitim Setinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Politeknik Dergisi, c.5, no.3, s.195-207, 2002
 10. O. F. Bay, İ. Atacak " Bir Fazlı Güç FaktOrü Düzeltmeli Kesintisiz Güç Kaynağı Tasarımı”, Politeknik Dergisi, c.6, no.2, s.433-444 2003
 11. O. F. Bay, İ. Atacak, “Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağının Tasarımı”, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c.8, no.3, s.41-48, 2004.
 12. O. F. Bay, İ. Atacak, “Sinirsel Bulanık Denetleyici Kullanarak Bir Anahtarlamalı Güç Kaynağında Güç FaktOrü Düzeltimi ”, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, c.18, no.3, s.421-437, 2005.
 13. A.Tekerek, O. F. Bay, " Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi ”, Politeknik Dergisi, c.12, no.2, s.85-91, 2009
 14. C. Ünal,  O. F. Bay, "Java Programlama Dili’nin Bilgisayar Destekli Oğretimi ”Bilişim Teknolojileri Dergisi, c.2, no.1, s.1-14, 2009.
 15. O.F. Bay, M. Dener, M. Dörterler,”KOBİ’lere Yönelik Ürün Kodlama Sistemi Ve Yazılımının Geliştirilmesi”, e-journal of NWSA, 2009
 16.  O. F. Bay, S. Görgünoğlu "Düşük Maliyetli 8-bitlik Mikrodenetleyici Kullanarak 3 Fazlı İndüksiyon Motor Hız Denetleyicisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Politeknik Dergisi, c.12, no.3, s.143-150, 2009
 17. M. H Baturay, O. F. Bay, Uzaktan Oğretimi Tercih Eden Oğrencilerin Demografik Ozellikleri, Dicle Üniversitesi, Ziya GOkalp Eğitim Fakültesi Dergisi. No: 13, 17-26, 2009
 18. O.F.Bay, A. Uysal, Fotovoltaik Beslemeli Bulanık Mantık Denetimli Senkron Alçaltıcı Tip DOnüştürücünün Gerçekleştirilmesi, Politeknik Dergisi, cilt.”15, sayı.1, 2012
 19. O. TAHER, O. F. BAY, Bulut Bilişim Platform ve Yazılım Hizmetini Dağıtmak için Web-tabanlı Sanal Laboratuvar Tasarımı, Politeknik Dergisi, cilt.”16, sayı.2, 2013
 20. M. DORTERLER, O.F. BAY, Tasarsız Taşıt Ağları İçin Gerçek Zamanlı Uygulama Test Ortamının Geliştirtilmesi, Politeknik Dergisi, cilt.16, sayı.2, 2013