Skip to content

Uluslararası Bildiriler

 1. G. Bal, Ç. Elmas, İ. Çolak and O.F. Bay, "Off-line testing of an EKF algorithm for rotor resistance estimation of induction motor drives", 29th Universities Power Engineering Conference, pp. 501-504, 14-16 September 1994, Ireland.
 2. O.F. Bay, Ç. Elmas and M. Alçı, "Fuzzy Logic Based Control of a Switched Reluctance Drive", International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, pp. 333-337, 5-7 June 1995 Kuşadası, Türkiye
 3. C. Elmas and O.F. Bay, "Modelling and Operation of a Nonlinear Switched Reluctance Motor Drive Based on Fuzzy Logic ", European Power Electronics and Applications Conference, pp. 3/592-3/597, 19-21 September 1995, Sevilla, Spain
 4. O.F. Bay, G. Bal and Ş. Demirbaş, " Fuzzy Logic Based Control of a Brushless DC Servo Motor Drive", Power Electronics and Motion Control Conference, pp. 3/448-3/452, 2-4 September 1996, Budapest, Hungary
 5. O.F.Bay, R. Bayir, “Bulanık Mantık Kullanılarak Marş Motorlarında Hata Teşhisi”, 3rd. International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Turkiye, 2003
 6. O.F. Bay, H. Simsek, “Düşük Maliyetli Bir Statik Gerilim Düzenleyicinin Gerçekleştirilmesi”, 3rd. International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Turkiye, 2003
 7. O.F. Bay, İ,Atacak, “Sinirsel Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı İçin Evirici Devresinin Tasarımı”, 3rd. International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Turkiye, 2003
 8. R. Bayir, and O.F. Bay, "Serial Wound Starter Motor Faults Diagnosis Using Artificial Neural Network", IEEE International Conference on Mechatronics 2004, Istanbul, Turkey, 2004.
 9. R. Bayir, and O.F. Bay, "Kohonen Network Based Fault Diagnosis and Condition Monitoring of Serial Wound Starter Motors", International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS-AINN 2004, Çanakkale, Turkey, 2004.
 10. S. Yücesu, ve O.F. Bay, "Dünyada ve Türkiyede Teknoloji Eğitimi ve Teknik Oğretmen Yetiştirilmesi", International Conference on VET Teacher Training, pp. 81-91, Ankara, Turkey, 2004.
 11. R. Bayir, and O.F. Bay, "Arızalı Marş Motoru Akım Sinyallerinin Wavelet Analizi ile Sınıflandırılması", 4rd International Advanced Technologies Symposium, Konya, Türkiye,2005.
 12. N.Yalçın ve O.F. Bay, “İlkOğretim birinci sınıf Oğrencilerine konuşma tanıma teknolojisi yardımıyla ilkokuma yazma Oğretimi”, 6th International Educational Technology Conference, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazi Magusa, 19-21 Nisan 2006
 13. İ. Atacak ve O.F. Bay, “Design of a Single Phase Neuro-Fuzzy Controlled Uninterruptible Power Supply”, Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network TAINN-2006, Muğla, Türkiye, 2006.
 14. M. Ozarslan, B. Kubat ve O.F. Bay, “İnformatik Dersi’nin İnternete Dayalı Oğretimi İçin Web Tabanlı İçeriğinin Geliştirlmesi Ve Üretilmesii”, 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2007
 15. O. F. Bay and İ Atacak, "Realization of a Single Phase DSP Based Neuro-Fuzzy Controlled Uninterruptible Power Supply.",  2007 IEEE International  Symposium on Industrial Electronics, Vigo, Spain, 2007
 16.  İ. Atacak ve O.F. Bay “Current harmonics compensation using a Fuzzy-PI controlled active power filter with function of uninterruptible power supply”,  5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkiye, 2007.
 17. İ. Atacak, O.F. Bay “A Type-2 Fuzzy Logic Controller Design for Buck and Boost DC-DC Converters”, 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, 2008.
 18. F. Duran, O.F. Bay, “Intelligent Control of Industrial Type Washing Machine”, 2nd International Conference on Conrol and Optimization with Industrial Applications, Azerbaycan, 2008.
 19. F. Duran, İ. Atacak, O.F. Bay, “Simulink Stateflow for Algorithm Learning”, World Conference on Educational Sciences, KKTC,2009.
 20. İ. Atacak, F. Duran, O.F. Bay, “Bulanık-PI Denetimli Üç Fazlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, 2009.
 21. F. Duran, O.F. Bay, “Endüstriyel Tip Çamaşır Makinesi İçin Bir AA-DA DOnüştürücü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, 2009.
 22. İ. Atacak, O.F. Bay, “Yükseltici Tip DA-DA DOnüştürücüde Genetik Algoritma ile PI Denetleyici Kazanç Parametrelerinin Ayarlanması”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, 2009.
 23. A. Uysal, O.F. Bay, “Elektroliz Yapmak için Bulanık Mantık Denetimli Senkron Buck DOnüştürücü Tasarımı”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, 2009.
 24. Duran, F., Bay, O. F., “Matlab Simulink Kullanarak Bulanık Mantık Denetimli Buck KonvertOr Tasarımı”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, Türkiye, 2009
 25. Borstler, J., Bay, O. F., Baturay, M., Trapp, S., Heintz, M. & Weber, S. (2010). Embed4Auto—A PLE for Software Modelling. 15th Innovation and Technology in Computer Science Education Conference, ITiCSE 2010; Bilkent, Ankara
 26. İ. Atacak, O. F. Bay, “Design Of A Proportional-Integral Controller With A Type-2 Fuzzy Gain Scheduler For A Single Phase Ups Inverter”. 7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, 15-17 September 2010 Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 27. M. Ozarslan Yatak, O.F. Bay,  “Fuzzy control of a grid connected three phase two stage photovoltaic system”, Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 11-13 May 2011.
 28. M. Dener  and O.F. Bay , “Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Düğümler Arasında Veri Haberleşmesi”, 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 29. A. Tekerek, C. Gemci, O.F. Bay, Development of a Hybrid Web Application Firewall to Prevent Web Based Attacks, IEEE 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2014
 30. R. Samet, O. F. Bay, S. Aydin, S. Tural, A. Bayram, “Real-Time Image Processing Applications on Multicore CPUs and GPGPU”, Internatıonal Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applicatıons, WORLDCOMP’15, July 27-30, 2015, Las Vegas Nevada, USA
 31. O. F. Bay, R. Samet, S. Aydin, S. Tural, A. Bayram, “Performance Analysis of GPU-Based Parallel Image Segmentation Using Cuda”, International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'15), 04-07 August, 2015, Antalya, Turkiye
 32. E. Akman Aydın, O.F. Bay, I. Guler “P300 Olaya İlişkin Potansiyellerin Ayrık Dalgacık DOnüşümü ile Sınıflandırılması, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 16‐19 May 2015, Malatya, Turkiye
 33. E. Akman Aydın, O.F. Bay, I. Guler “Region Based Brain Computer Interface for A Home Control Application”, 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'15), 25-29 August 2015, Milano, Italy.
 34. H. Aydin, O.F. Bay, Offline Vehicle Tracking and Visualizing on Digital Maps, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16) September 01-03, 2016 Konya-Turkey
 35. A. Tekerek, O.F. Bay, Development of Web Application Firewall Interface (WAFI), 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome) November 23-25, 2016 Rome - Italy
 36. M. Aykanat, O.F. Bay, Development of an expert system based decision support system in poisonings for poison information centers, 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome) November 23-25, 2016 Rome - Italy
 37. O.F. Bay, Type–2 Fuzzy Controllers for Photovoltaic Sourced Power Converters , 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome) November 23-25, 2016 Rome – Italy.
 38. O.F. Bay, S. Aydın, R. Samet, Implementation of defect detection on military cartridge with OpenMP, 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’17), 9-12 May 2017, Istanbul-TURKIYE.
 39. E Akman Aydın, O.F. Bay, I Guler, Comparision of P300 Based Synchronous and Asynchronous Brain Computer Interface, Tıp Teknolojileri Kongresi, October 12-14, 2017 Trabzon-TURKIYE
 40. E Akman Aydın, O.F. Bay, I Guler , A Dynamic Stopping Algorithm for P300 Based Brain Computer Interface Systems, International Conference on Medical and Biological Engineering, March 16-18, 2017 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 41. S. Aydin, R. Samet and O.F. Bay, Real-Time Mouth Defects Detection On Military Cartridge Cases, Third International Conference on Image Processing and Pattern Recognition (IPPR 2017), August 26-27, 2017 Dubai-UAE
 42. O.F. Bay, O. Ozkaraca, Design of a prototype for monitoring of faulty equipment via GPRS, 6th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Riga), September 12-15, 2017 Riga – Latvia.
 43. O.F. Bay, O. Akyildiz, Development of a Bluetooth Low Energy Technology Based Runner Tour Tracking Application, 7th International Conference on Advanced Technologies, Apr 28-May 01, 2018, Antalya
 44. O. Akyildiz, O.F. Bay, Mobil Araçlar için GPS Bilgisi Olmaksızın Öz Navigasyon Sistemi Geliştirilmesi-Development of Self Navigation System for Mobile Vehicles without GPS Information, 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2018), -26th IEEE Signal Processing and Communication Applications Conference, 2-5 May 2018, Izmir
 45. E Akman Aydın, O.F. Bay, I Guler, Asenkron Beyin Bilgisayar Arayüzünün Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Analizi-Analysis of Asynchronous Brain Computer Interface Using Discrete Wavelet Transform, 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2018)- 26th IEEE Signal Processing and Communication Applications Conference-, 2-5 May 2018, Izmir
 46. A  Avcioglu , O.F. Bay, A Scalable, Secure And Interoperable Design for the Internet of Underwater Objects,  8th International Conference on Advanced Technologies, August 26-30, 2019, Sarejova, Bosnia-Herzegovina.
 47. S. Katmer, O.F. Bay, C. Karatas, Design A Constitutive Fuzzy Logic Model of Warpage On Shape Memory Polyurethane Parts, 8th International Conference on Advanced Technologies, August 26-30, 2019, Sarejova, Bosnia-Herzegovina.
 48. Y. Cavus, S. Katmer, I. Tekaut, S. Kurt, O.F. Bay, U. Seker,  Predictıon on The Effect of Gash Rake Angle On Thrust Force And Drilling Moment by Fuzzy Logic , 8th International Conference on Advanced Technologies, August 26-30, 2019, Sarejova, Bosnia-Herzegovina.